Oan gia trái chủ có thật hay không?!

09/04/2019

Oan gia trái chủ có thật hay không?!

Đây là chủ đề hot, mang tính thời sự những ngày này.


Có Ông lớn lắm, nhà to lắm, thế mà nói năng chủ đề này, rồi lợi dụng làm những việc sai trái có liên quan đến vấn đề tiền bạc, có người phản ứng ngay, và nhà  cháy ngay.


Vần đề Bạn hỏi hay nhưng nhạy cảm, không nên đề cập đến rồi động chạm.


Thế nhưng được hỏi thì phải trả lời, lẫn tránh hay trả lời không đúng thì không có được chữ “”Dũng”” theo lời Phật dạy.
(((Đức Phật là của chung, của thế gian, của bá tánh, của chúng sanh, mang tính chung; Không nên ngộ nhận là của một tổ chức, một quốc gia hay một ông chủ quản nào đó.)))


Nói huyên thuyên thế nhưng có khi lại không hiểu “”Oan gia trái chủ”” là gì ấy chứ lỵ?!!!
Oan gia trái chủ là để chỉ “”Chủ nợ của những mối oan khuất trong quá khứ””.


Thế thôi! Có gì đâu mà quan trọng. Vậy có hay không? Thật hay hư? Thì mỗi người có cảm nhận của riêng mình, tùy theo nhận thức, quan điểm, suy nghĩ, trí tuệ, đạo đức, hạnh kiểm, truyền thống giáo dục của gia đình, dòng họ.

Đức Phật dạy thì nhiều; nhưng nếu làm theo Đức Phật về “”Văn – Tư - Tu và Bi - Trí – Dũng”” sẽ hiểu ngay vấn đề này, tự rút ra câu trả lời.

Hãy học (học phải hiểu, hiểu phải làm theo, làm theo phải làm đúng, và làm lâu dài) và làm theo Đức Phật!


Đấy, vậy thôi! Có gì đâu mà quan trọng!


Mãi đến hôm nay, ngày 09.4.2019 vẫn còn có ông bù lu bù loa: Ối Giời ơi! Đến nay rồi mà Ông Ba Vàng vẫn còn nói “”Oan gia trái chủ”” là có thật!

Tiếc cho Ông Ba Vàng! Ông đã sai lầm khi động chạm đến vấn đề tiền bạc, làm liên lụy đến cái Ông Oan Gia Trái Chủ!


Hãy học, đọc và suy nghĩ; Không đơn giản!
 
Thiên Phú
 
 

Xem thêm